?
Wybierz rodzaj mieszkania bo wpływa on na koszt utrzymania części wspólnej.
?
Tutaj wpisz kod pocztowy Twojego mieszkania.
?
Tutaj wpisz kwotę czynszu, jaką miesięcznie płacisz na konto wspólnoty. Koszt powinien zawierać opląty za utrzymanie części wspólnej, fundusz remontowy, opłatę za miejsce postojowe samochodu, jak i wszelkie zaliczki na media (woda i ogrzewanie, bez prądu).
?
Tutaj wpisz, jaką powierzchnię użytkową ma Twój lokal.
Formularz wypełniono niepoprawnie.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności jak i Regulaminem Portalu, jak i z polityką przetwarzania Danych Osobowych na platformie porownaj-czynsz.pl oraz akceptuję jej warunki.
Oświadczam, że zapoznałem się z polityką Cookies na platformie porownaj-czynsz.pl oraz akceptuję jej warunki.
Zaakceptuj proszę regulamin oraz politykę prywatności.

Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Poniżej przedstawiamy Twój wynik podstawowego porównania czynszu. Wychodzi ci całkowity koszt o wysokości %score%. Na tle innych czynszów najwyższy wynosi %highest%, najniższy: %lowest%, a średnia wynosi %avg%.
Najtańszy (zł/m²):
5zł
15zł
10zł
Najdroższy (zł/m²):
50zł

Missing text: index.result_comment_bad

Aby skorzystać ze szczegółowego porównania załącz proszę swoje najnowsze Sprawozdanie Finansowe Wspólnoty lub spółdzielni jak i twój Rachunek Miesięcznych Opłat. W trakcie badania, będzie ci również potrzebny twój Udział w Nieruchomości lub jego Powierzchnia Użytkowa Lokali.

Zanim przejdziesz dalej, załącz proszę swoje najnowsze sprawozdanie finansowe wspólnoty jak i twój rachunek miesięcznych zaliczek. Jeżeli je nie posiadasz tych dokumentów poproś twojego zarządce o kopie.

Podstawowe Dane Nieruchomosci lub Wspolnoty

?
Podaj powierzchnię użytkową lokali w nieruchomości zarządzanych. Ważne jest odróżnić tu od powierzchni użytkowej nieruchomości. Jeżeli nie znasz powierzchni zapytaj zarządcę o tą informacje lub wpisz obok twój udział w nieruchomości w %.
?
Podaj jaki udział masz w Budynku lub w zarządzanych budynkach we wspólnocie/ spódzielni. Powiniesz znaleść tą informacje napisane np. na uchwałach lub dowiedz się od zarządcy. Ta liczba jest ważna w głosowaniu i aby porównać ci koszty na tle innych.
?
Wpisz tutaj nazwę wspólnoty lub Nieruchomości.
?
Podaj adres wspólnoty lub nieruchomości w którym posiadasz udziały.

Sprawozdanie Finansowe - Koszty Wspólnoty

?
Podaj roczny koszt pobrany za wynagrodzenie zarządu, zarządcy i administratora. Znajdziesz szczegóły kosztów w sprawozdaniu rocznym wspólnoty lub spółdzielni.
1,00 zł
6,20zł
4,50zł
8,00 zł
?
Podaj tutaj roczny koszt utrzymania porządku wewnętrznego głównie to koszt sprzątania klatki schodowej. Jeżeli jest podany koszt łączny na wewnętrzne i zewnętrzne sprzątanie to podziel kwotę przez dwa.
1,00 zł
6,20zł
4,50zł
8,00 zł
?
Podaj tutaj roczny koszt utrzymania porządku zewnętrznego. Koszt ten zawiera głównie sprzątanie, utrzymanie zieleni, deratyzacje, odśnieżanie, itp. Jeżeli jest podany koszt łączny na wewnętrzne i zewnętrzne sprzątanie to podziel kwotę przez dwa.
1,00 zł
6,20zł
4,50zł
8,00 zł
?
Podaj roczny koszt ubezpieczenia nieruchomości.
1,00 zł
6,20zł
4,50zł
8,00 zł
?
Podaj roczny koszt prądu wspólnego.
1,00 zł
6,20zł
4,50zł
8,00 zł
?
Podaj miesięczną zaliczkę na wodę wspólną.
1,00 zł
6,20zł
4,50zł
8,00 zł
?
Podaj koszt roczny konserwacji części wspólnej jak i wszelkie wydatki na naprawy drobne (oprócz kosztów konserwacji wind).
1,00 zł
6,20zł
4,50zł
8,00 zł
?
Podaj roczny koszt wszelkich przeglądów technicznych nieruchomości (oprócz kosztów konserwacji wind). Sumuj wszelkie pozycje jeżeli są koszty rozbite.
1,00 zł
6,20zł
4,50zł
8,00 zł
?
Podaj koszt roczny obsługi bankowej. Jeżeli nie ma kosztu wyznaczonego w Sprawozdaniu Finansowym rocznym podaj to zero.
1,00 zł
6,20zł
4,50zł
8,00 zł
?
Podaj koszt roczny obsługi księgowej. Jeżeli nie ma kosztu wyznaczonego w Sprawozdaniu Finansowym rocznym podaj to zero.
1,00 zł
6,20zł
4,50zł
8,00 zł
?
Podaj koszt roczny obsługi kredytu. Jeżeli nie ma kosztu wyznaczonego w Sprawozdaniu Finansowym rocznym podaj to zero.
1,00 zł
6,20zł
4,50zł
8,00 zł
?
Podaj roczny koszt portnierni lub ochronę nieruchomości.
1,00 zł
6,20zł
4,50zł
8,00 zł
?
Podaj roczny koszt monitoringu. Jeżeli nie ma takiej obsługi w twoim budynku to podaj to zero.
1,00 zł
6,20zł
4,50zł
8,00 zł
?
Podaj roczny koszt konserwacji wind
1,00 zł
6,20zł
4,50zł
8,00 zł
?
Podaj tutaj roczny koszt obsługi prawnej wspólnoty. Jeżeli nie ma takich kosztów to wpisz tutaj zero.
1,00 zł
6,20zł
4,50zł
8,00 zł
?
Podaj sumę wszelkich pozostałych kosztów rocznych które do tej pory nie zostałe podane do tej pory, np. opłaty pocztowe, skarbowe, sala na spotkania, ksero, materiały biurowe, podatki, itp
1,00 zł
6,20zł
4,50zł
8,00 zł

Zaliczki Miesięczne

?
Podaj liczbę osób zamieszkujących w mieszkaniu. Podaj tutaj zero jeżeli to nie jest nieruchomość mieszkalna.
?
Podaj wartość zaliczki miesięcznej na fundusz remontowy. Jeżeli nie ma kosztu wyznaczonego w miesięcznych opłatach jeszcze podaj to zero.
1,00 zł
6,20zł
4,50zł
8,00 zł
?
Podaj miesięcznę zaliczke na wodę zimną.
1,00 zł
6,20zł
4,50zł
8,00 zł
?
Podaj wartość zaliczki miesiecznej na ciepłą wodę
1,00 zł
6,20zł
4,50zł
8,00 zł
?
Podaj koszt miesięcznej zaliczki na ogrzewanie mieszkania lub gas. Jeżeli nie posiadasz ogrzewania miejskiego może być gas również wykorzystany na ogrzewania wody. Jeżeli masz rozbite zaliczki na stałe i zmienne to sumuj je razem.
1,00 zł
6,20zł
4,50zł
8,00 zł
?
Podaj miesięczną zaliczkę na miejsce(a) postojowe zewnętrzne lub i wewnętrzne. Jeżeli nie posiadasz miejsc postojowych to wpisz tu zero.
1,00 zł
6,20zł
4,50zł
8,00 zł
?
Podaj miesięczną zaliczkę na komórkę lokatorską
1,00 zł
6,20zł
4,50zł
8,00 zł
?
Podaj miesięczny koszt za wywóz odpadów.
1,00 zł
6,20zł
4,50zł
8,00 zł
?
Podaj ilość miejsc postojowych na zewnątz lub i w garażu podziemnym które posiadasz. Jeżeli nie posiadasz żadnych miejsc to wpisz tutaj zero.

Informacje o Budynku

?
Podaj nazwę developera budynku, jeżeli znasz.
?
Podaj ilość mieszkań w budynku
?
Podaj liczbę pięter budynku
?
Podaj rok w którym roku budynek został oddany do użytkowania
?
Opisz co Deweloper mógłby poprawić tutaj

Informacje o Zarządcy Nieruchomości

?
Podaj nazwę firmy zarządzającej nieruchomością
?
Podaj tu imię i nazwisko zarządcy budynku.
?
Opisz co Zarządca mógłby poprawić
Przesunięcie kosztów do średniej powoduje oszczędność roczną około
Uzupełnij wszystkie pola.